ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 210 8 80 80 80
Εταιρικό προφίλ
Το ΚΤΕΛ Ν. Αττικής είναι εκ του νόμου ο αποκλειστικός συγκοινωνιακός φορέας στον τομέα των Υπεραστικών Μεταφορών του Νομού Αττικής από το 1955.

Με έδρα την Αθήνα λειτουργεί ως Ν.Π.Ι.Δ. υπό την επωνυμία «Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων».

Η νομική μορφή του ΚΤΕΛ το Σεπτέμβριο του 2003 μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση το Νόμο 2963/2001 και με το διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Από το 1991 το ΚΤΕΛ Αττικής έχει αναλάβει την λεωφορειακή γραμμή Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Αθηνών.

Σήμερα η ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. διατηρεί αποκλειστικά όλες τις υπεραστικές λεωφορειακές γραμμές του νομού Αττικής, καθώς και τη διανομαρχιακή γραμμή Θεσσαλονίκης.

Η ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. διαθέτει 136 λεωφορεία τα οποία ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, δηλ. τους 190 περίπου ιδιοκτήτες τους οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι για την εν γένει επιμέλεια των λεωφορείων, ενώ η εταιρεία έχει την ευθύνη της δρομολόγησης των λεωφορείων καθημερινά.

Επίσης η εταιρεία έχει στην αποκλειστική ιδιοκτησία της και τέσσερα διώροφα λεωφορεία, τα οποία δρομολογούνται αποκλειστικά και μόνον στη γραμμή Θεσσαλονίκης.

Η ΚΤΕΛ Αττικής Α.Ε. διοικείται από 7μελες αιρετό Δ.Σ. με τριετή θητεία, ενώ το προσωπικό της περιλαμβάνει: 16 διοικητικούς υπαλλήλους, Σταθμάρχες 10, ελεγκτές 15, εισπράκτορες 30 μόνιμους και 100 έκτακτους και 200 οδηγούς εκ των οποίων 100 περίπου είναι και ιδιοκτήτες λεωφορείων.

Η ΚΤΕΛ Αττικής Α.Ε. μεταφέρει ετησίως περίπου 8.000.000 επιβάτες. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, πως τα δυο τελευταία χρόνια ο στόλος της εταιρείας είναι υπερσύγχρονος και οι νέες τεχνολογικές εγκαταστάσεις σε σχέση με τα συστήματα εντοπισμού των λεωφορείων που διαθέτει και καταγραφής τόσο των διαδρομών κατά την εκτέλεσή τους, όσο και των συνθηκών που επικρατούν στα λεωφορεία, συνεισφέρουν ήδη στην καλύτερη, ασφαλέστερη και πιο άνετη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.